‘Schadelijke effecten van THC worden door CBD niet verzacht’

Algemeen wordt aangenomen dat CBD geen kwaad kan, omdat je er niet high van wordt. Laat staan dat het je reactievermogen in bijvoorbeeld het verkeer beïnvloed. Een recent onderzoek, uitgevoerd door het Lambert Initiative aan de Universiteit van Sydney wijst er echter op dat CBD bepaalde schadelijke effecten van THC op het rijvermogen en de cognitie mogelijk juist verergert. Een vervolgstudie met de producten Bedrocan® en Bedrolite® start dit jaar.

Dat cannabis invloed heeft op cognitieve vaardigheden als autorijden staat inmiddels vast. De effecten kunnen weliswaar per individu aanzienlijk verschillen, niettemin heeft cannabis over het algemeen een licht tot matig effect op het rijvermogen. Dit is een punt van zorg voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken.

Cannabisgebruikers gezocht

De Universiteit van Maastricht is op zoek naar matige cannabisgebruikers die mee willen doen aan een nieuw onderzoek naar cannabisgebruik en autorijden. Het onderzoeksteam, onder leiding van de Nederlandse professor Johannes Ramaekers, zoekt gezonde vrouwelijke en mannelijke vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 50 jaar. Voorwaarde is dat de deelnemers af en toe, niet meer dan twee keer per week, cannabis gebruiken.

De aanmeldtermijn is verstreken. 

Rijprestaties

Rijden is een complexe activiteit waarvoor veel cognitieve vaardigheden nodig zijn, zoals kijken, schakelen, inschatten, plannen, beoordelen enz. De Australische promovendus Thomas Arkell voerde onlangs een gerandomiseerd, dubbelblind en placebogecontroleerd crossover-onderzoek uit naar de effecten van verdampte THC en CBD op het rijvermogen. Hij was verbaasd over de uitkomsten: “Wij constateerden dat bij cannabis met zowel THC als CBD het effect op de rijprestaties slechter was dan bij cannabis met alleen THC.” Als deelnemers zowel THC als CBD hadden binnengekregen, waren hun THC-gehaltes in hun bloed iets hoger dan wanneer zij uitsluitend THC kregen. 

“Deze resultaten wijzen er daarom op dat CBD de effecten van THC niet verzacht of beperkt maar dat het mogelijk deze effecten juist verergert”, aldus Arkell.

Patiënten

Volgens Arkell hebben vooral patiënten baat bij deze nieuwe informatie. “Cannabispatiënten die producten gebruiken met een hoog CBD-gehalte die tevens THC bevatten (zoals Bediol of Savitex) moeten erop worden gewezen dat CBD mogelijk de hoeveelheid THC in het bloed kan verhogen en dat het onder bepaalde omstandigheden de effecten van THC juist kan verergeren.”

‘Schadelijke effecten van THC worden door CBD niet verzacht’
Binnenkant van testauto

Algemeen advies

Wat moeten patiënten nu doen na inname van hun medicatie? Het blijft volgens de onderzoeker lastig om een algemeen advies te geven aan patiënten die medicinale cannabis gebruiken. Het effect van cannabis verschilt per patiënt. “Bij cannabis ligt het niet zo eenvoudig als bij alcohol. De metabolisatie van het middel en de reactie op de effecten ervan verschillen per persoon. Het is daarom lastig te zeggen: deze hoeveelheid THC in je bloed of speeksel heeft dit specifieke effect.”

Bij het onderzoek lieten deelnemers na 3,5 – 4 uur nog steeds slechtere prestaties zien terwijl ze zich op dat moment al veel minder ‘high’ voelden. Volgens Arkell wijzen deze resultaten erop dat patiënten na de inname van hun medicijn het beste minimaal 3 tot 4 uur kunnen wachten met rijden.

Arkell: “Met meer onderzoek kunnen we hopelijk zorgen voor betere richtlijnen voor patiënten die twijfelen over hoe lang ze moeten wachten.”  Binnenkort start aan de Universiteit van Maastricht een vervolgonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de producten Bedrocan® en Bedrolite® alsmede een placebo. Ook een rijtest op de weg maakt onderdeel uit van de nieuwe studie.

Testvoertuig

De Universiteit van Maastricht heeft al eerder onderzoek gedaan naar de effecten van cannabis op de rijprestaties. Ze maken daarbij gebruik van een unieke testauto met dubbele bediening en met aan het dak gemonteerde apparatuur voor de meting van diverse aspecten van de rijvaardigheid.

‘CBD does not mitigate the impairing effects of THC’

De rijtest duurt ongeveer één uur en vindt plaats op een snelwegtraject van 100 km in de buurt van Maastricht. Hierbij zal steeds een instructeur aanwezig zijn in de auto.

De rijtest op de weg biedt een aanzienlijk voordeel in vergelijking met gesimuleerde rijtests, omdat hiermee de normale rijomstandigheden dichter worden benaderd.

Wanneer is iemand verminderd rijvaardig?

Thomas Arkell hierover: “Om de vermindering te meten, kijken we naar iets dat de standaarddeviatie van de laterale positie (SDLP) wordt genoemd. Dat is een maatstaf voor de mate waarin mensen heen en weer bewegen op de weg. Normaal gesproken zijn mensen vrij goed in het aanhouden van een vaste positie op hun rijbaan. Bij verslechtering door alcohol, drugs of medicijnen kunnen mensen dit echter minder goed in de hand houden, waardoor hun standaarddeviatie van de laterale positie toeneemt. Wij kunnen dezelfde maatstaf ook gebruiken om de effecten van cannabis op de rijvaardigheid te detecteren.”

SDLP – Standaarddeviatie van de laterale positie

Placebo
(e.g. SDLP = 16 cm)

http://bedrocan.com/nl/schadelijke-effecten-van-thc-worden-door-cbd-niet-verzacht/

Sedating drug
(SDLP = increases)

‘Schadelijke effecten van THC worden door CBD niet verzacht’
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter