Bedrocan en het ‘wietexperiment’

Als leverancier van medicinale cannabis aan het ministerie van VWS krijgen we vaak de vraag: doen jullie ook mee aan de Nederlandse wietproef? Dat is een heel begrijpelijke vraag. Het antwoord is echter simpel: Nee.

cannabis investing

Bedrocan doet niet mee aan het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’, in de volksmond ook wel bekend als de ‘wietproef’ of het ‘wietexperiment’. Sterker nog, Bedrocan heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al vanaf het begin laten weten hier op geen enkele wijze direct of indirect bij betrokken te willen zijn.
Dat betekent ook dat wij geen kennis delen ten behoeve van het project of op enige andere wijze op de achtergrond meedoen of meedenken.

Waarom is Bedrocan niet betrokken bij de wietproef?

Bedrocan gelooft in een strikte scheiding van medicinale cannabis en cannabis voor recreatief gebruik. Wij zetten ons in om een farmaceutisch product te leveren dat op doktersvoorschrift beschikbaar is voor patiënten die daar baat bij hebben. Wij willen ons honderd procent op deze opdracht focussen. Dat betekent tegelijkertijd dat we nul procent van de tijd bezig kunnen en willen zijn met cannabis voor recreatief gebruik.
In andere landen hebben we (helaas) gezien dat patiënten die medicinale cannabis gebruiken de dupe werden van legalisering van recreatief gebruik. Niet zozeer door de legalisering an sich, maar wel door het feit dat producenten zich lieten verleiden om zich op deze markt te storten. De kwaliteitseisen zijn lager, de regels makkelijker, controles minder streng en opbrengsten (hoopten ze) hoger. Resultaat: medicinale cannabis kreeg minder (of geen) aandacht en patiënten zaten zonder product. Dat willen wij koste wat kost voorkomen.

Bovendien is het zo dat er wel degelijk nadelige gevolgen aan het gebruik van cannabis kunnen zitten. Daarom willen wij dat onze producten alleen beschikbaar zijn voor patiënten die het op doktersvoorschrift en onder begeleiding van een apotheker gebruiken. Ook onze jarenlange kennis en ervaring op gebied van teelt van cannabis willen we alleen voor dit doel inzetten.

Is Bedrocan gevraagd om mee te doen of informatie te leveren?

Jawel, heel vaak zelfs. In het begin door de overheid zelf en de laatste tijd ook heel vaak door bedrijven die zich met het wietexperiment willen bezighouden. Het antwoord is en blijft altijd ‘nee.’

Is dat niet raar?

In eerste instantie klinkt dat misschien raar. Maar verander het middel en de spelers eens. Stel dat de overheid een proef zou doen met legale XTC-pillen. Zou een farmaceutisch bedrijf dat nu antidepressiva of reuma-medicijnen maakt daar dan opduiken? Nee, natuurlijk niet. Ze zouden er verre van blijven. Datzelfde geldt voor ons. Medicinale cannabis en cannabis voor recreatief gebruik zijn twee verschillende producten met een totaal verschillende doelgroep. Die moet je niet door elkaar willen halen.

Ziet de overheid dat dan ook zo?

Ja, gelukkig wel. Het programma voor medicinale cannabis en het Experiment gesloten coffeeshopketen zijn binnen de Rijksoverheid totaal van elkaar gescheiden.

Het Experiment gesloten coffeeshopketen

De productie en toelevering van cannabis aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. Het doel van het wietexperiment is om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde wiet of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren. Decriminaliseren houdt in dat wetgeving zodanig wordt aangepast dat teelt, distributie en verkoop binnen de wietproef niet langer strafbaar zijn. Daarnaast wil het kabinet bekijken wat de effecten van het experiment zijn op de problemen die sommige gemeenten ervaren. Bijvoorbeeld op de criminaliteit en de volksgezondheid.

Opzet van de wietproef

Tijdens het experiment kunnen coffeeshops in maximaal 10 gemeenten de gereguleerde, op kwaliteit gecontroleerde cannabis verkopen. Maximaal tien telers zullen deze cannabis voor recreatief gebruik produceren.
Bron: Rijksoverheid.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter