PRODUCTEN & DIENSTEN

Farma

Bedrocan produceert gestandaardiseerde actieve farmaceutische ingrediënten (API’s). Deze producten worden gebruikt door de farmaceutische industrie en komen tegemoet aan de behoeften van grote en kleine ontwikkelaars van geneesmiddelen. De reden hiervoor is dat iedere fase van het productieproces GMP-gecertificeerd is (good manufacturing practice). GMP is een vereiste binnen de farmaceutische industrie en staat garant voor consistentie in actieve ingrediënten, een aspect dat van grote invloed is op de veiligheid en effectiviteit van een geneesmiddel.

Als enige GMP-producent van gestandaardiseerde medicinale cannabisflos ter wereld, is Bedrocan in staat genetisch afzonderlijke cannabis te produceren die geschikt is voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Medicijnen op basis van cannabis kunnen unieke therapeutische effecten bieden en ervoor zorgen dat patiënten eerder bereid zijn hun behandeling af te maken. In samenwerking met betrouwbare partners zoals Proxy Labs (Eurofins) in Leiden is Bedrocan in staat geïsoleerde stoffen en extracten op aanvraag te produceren.

Bureau voor Medicinale Cannabis

Bedrocan produceert gestandaardiseerde cannabisflos voor het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) – de overheidsinstelling met een monopolie op levering van medicinale cannabis aan Nederlandse apothekers en op de export ervan. Het BMC is daarnaast ook verantwoordelijk voor het toezicht op de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden en kan zodoende instaan voor de kwaliteit van het product door toezicht te houden op de kweker en de distributeur.

Omdat onze productie voldoet aan alle wettelijke vereisten uit hoofde van internationale wetgeving en bovendien onderhevig is aan de farmaceutische wetgeving van de Nederlandse overheid en de Europese Unie, mogen de materialen van Bedrocan wereldwijd worden geëxporteerd. Al deze factoren tezamen zorgen ervoor dat wij een veilige en betrouwbare leverancier zijn. In landen waar kort geleden nieuwe wetgeving op het gebied van medicinale cannabis is aangenomen, wordt over het algemeen niet de eis gesteld dat aan de farmaceutische standaarden moet worden voldaan.

Onderzoeksexpertise

Of het nu gaat om de ontwikkeling van samenstellingen, toedieningsvormen of opstellingen bij klinisch onderzoek, Bedrocan stelt haar wetenschappelijke en onderzoeksexpertise in iedere fase van productontwikkeling graag ter beschikking aan de farmaceutische industrie. Wij hebben farmaceutische ontwikkelaars bijgestaan in het ontwerp van op cannabis gebaseerde producten en het onderzoek voor onze rekening genomen dat de basis is geweest voor de goedkeuring van de Volcano Medic® verdamper (Storz and Bickel®), momenteel het enige goedgekeurde medische hulpmiddel ter wereld voor het verdampen van medicinale cannabis.

De kwaliteit van onze producten en de ondersteuning bij de ontwikkeling van cannabisgeneesmiddelen zijn voorbeelden die onze visie  – het volledige medische potentieel van de cannabisplant te ontwikkelen en wereldwijd beschikbaar te stellen aan diegenen die het nodig hebben – perfect onderstrepen. Het is onze missie om de kloof te overbruggen tussen de cannabisbehoefte van patiënten enerzijds en de kwaliteitsstandaard van de moderne geneeskunde anderzijds.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Type hier het zoekwoord en druk op enter